CENATIC

CENATIC (Centre Nacional de Referència d’Aplicació de les TIC basades en fonts obertes) va publicar fa un temps (2010) un decàleg a favor de la utilització de software lliure a les escoles. Aquest document es va publicar prèviament a la decissió de l’equipament dins del Pla Escola 2.0.

“10 raons per a usar Programari Lliure en l’educació”

  1. Contribuïx a formar persones lliures, independents, crítiques i autònomes. Aporta capacitat d’elecció a les persones, afavorint els processos crítics i la independència en la presa de decisions, tots ells valors fonamentals del nostre sistema educatiu.
  2. Permet ensenyar amb ferramentes adaptades a la realitat de l’alumnat. Les ferramentes obertes poden ser traduïdes a qualsevol llengua, incorporar ajudes tècniques a la discapacitat o personalitzar-se per a atendre necessitats específiques de l’alumnat.”
  3. Crega una Comunitat de Coneixement Compartit. Al compartir coneixements i ferramentes educatives entre alumnat, docents, centres i inclús distintes comunitats autònomes o països, estem facilitant la reutilització d’estratègies educatives d’èxit, i afavorint una educació assentada sobre valors com la comunitat, la compartición de coneixement i la creació en equip.
  4. Afavorix en la persona la llibertat d’elecció tecnològica. El Programari de Fonts Obertes promou un model tecnològic obert, sense limitacions a la investigació o a l’ús de la tecnologia, permetent a totes les persones dissenyar el nostre propi futur tecnològic
  5. Evoluciona ràpidament i permet una eficaç solució dels problemes. En les tecnologies obertes, els cicles de detecció i solució d’errors, així com els processos de millora són molt més ràpids quan es disposa d’accés obert al codi font. I al mateix temps, les modificacions poden ser incorporades de forma immediata i sense cost.
  6. Una solució madura, amb experiències d’èxit en l’entorn educatiu espanyol. Les experiències de GNU/Linex a Extremadura i de Guadalinex a Andalusia són referents a nivell mundial d’aplicació de tecnologies en educació. I ambdós amb Programari de Fonts Obertes. També destacables són les experiències de Linkat a Catalunya, Molinux a castella-la Manxa, MAX a Madrid, Lliurex a València, Servidors Educatius en Navarra, Medusa en Canarias…
  7. Permet estalviar costos en la implantació, el manteniment i la gestió dels centres educatius. Les llicències obertes permeten copiar les solucions en tants equips com siga necessari, compartir les solucions entre comunitats autònomes, abaratir les actualitzacions i manteniment, afavorint la col·laboració i la reutilización… aconseguint així importants estalvis lloc de manifest en experiències anteriors.
  8. Facilita que l’alumnat dispose en sa casa de les mateixes ferramentes educatives que utilitzen en el seu centre educatiu, i de forma 100% legal. Eixir del col·legi i estudiar a casa, en la biblioteca o en qualsevol altre lloc amb les mateixes ferramentes educatives, només és possible si estan disponibles de forma oberta i gratuïta en qualsevol àmbit.
  9. Garantix la seguretat.El SFA és el programari més segur. Dificulta els atacs externs i la incidència de virus o troians.
  10. Potència la innovació de productes i servicis a través d’empreses locals. Permet a les empreses locals oferir productes i servicis adaptats a les necessitats de les comunitats educatives, contribuint així al desenrotllament del sector tecnològic més pròxim. En definitiva, el Programari de Fonts Obertes és un model educatiu en si mateix; lliure, democràtic, sostenible i tecnològicament competitiu, i l’opció ideal per a l’ús de la tecnologia en l’aula.
Aquesta información ha sigut obtinguda desde la web http://www.cenatic.es/

 

Compartir en...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone