CENATIC

CENATIC (Centre Nacional de Referència d’Aplicació de les TIC basades en fonts obertes) va publicar fa un temps (2010) un decàleg a favor de la utilització de software lliure a les escoles. Aquest document es va publicar prèviament a la decissió de l’equipament dins del Pla Escola 2.0. Continue reading